koning bekkerie2


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 12 maart een bezoek gebracht aan Rendiz. Hij bezocht hier twee locaties. De Fabriek Maasbree, een oude leegstaande machinefabriek die omgebouwd is tot horecagelegenheid, dagvoorziening voor ouderen, een binnenspeeltuin voor kinderen, evenementen-bureau Toffedag.nl en was- en strijkservice Lavendel. Daarna is de Bekkerie in Boekend bezocht. Deze locatie was vroeger een bakkerij en is geheel verbouwd tot lunchroom, creatief atelier voor mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, copyshop, computer-reparatie-service, bibliotheek en een bakker.

Rendiz is een maatschappelijke onderneming die zich richt op dagbesteding en activiteiten voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe exploiteert het op verschillende locaties in Noord-Limburg horecafaciliteiten, dagbestedingslocaties, speelruimtes voor kinderen en werkervaringsplekken voor medewerkers die weer in het arbeidsritme willen komen. Rendiz koppelt leegstaande, beeldbepalende gebouwen aan werkgelegenheidsprojecten voor mensen die een kans nodig hebben om zich te ontplooien.

Rendiz is met haar activiteiten de natuurlijke samenwerkingspartner van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, het UWV en de lokale overheden, die belast zijn met de uitvoering van sociale regelingen, zoals bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

koning bekkerie1koning fabriekmaasbree1

Bijzondere mensen en gebouwen

De ongewone combinatie van ‘bijzondere’ mensen en gebouwen leidt tot succesvolle projecten. Rendiz verklaart het succes door het geloof in serendipiteit: je vindt iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets anders. Het is geen dom geluk, maar het gevolg van je openstellen voor alles. Daarnaast is hun motto: “If you can dream it, you can do it”: Als je iets heel graag wil, dan lukt het ook.

Andere voorbeelden van locaties zijn een bed & breakfast in een oud monumentaal treinstation (Staatsie 1866 te Hegelsom) en een horecagelegenheid in een gerenoveerde steenoven (de Ringoven in Panningen). Toekomstplannen bevatten het huisvesten van studenten in verbouwde zeecontainers (C3 Living) en het toevoegen van een stadsboerderij aan de kinderboerderij in Venlo (Kinderboerderij Hagerhof) waar ouderen hun eigen groentetuin kunnen verzorgen.

Peter Broekmans van Rendiz was in januari te gast bij de Nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bij deze ontvangst waren dit jaar specifiek vertegenwoordigers van organisaties die anderen mensen aan het werk helpen uitgenodigd. De combinatie van bedrijfsmatige exploitaties en de herontwikkeling van leegstaand vastgoed met als doel het bieden van kansen voor mensen op de arbeidsmarkt was de reden dat de koning een bezoek aan Rendiz bracht.


koning fabriekmaasbree2koning bekkerie3

 

Nieuws