Rendiz laat zien dat ondernemen in nauwe samenwerking met de omgeving mogelijk is. Wij zijn ondernemers met een hart. Met passie. We kijken altijd om ons heen. Tot ons netwerk behoort de hele maatschappij. Juist omdat we verder kijken, zien wij die toevallige kansrijke ontdekkingen. Uit deze creatieve wijze van werken ontstaan bedrijven waarbij het ontwikkelen van talenten van mensen de drijfveer blijft.


Project de Bekkerie

Een van onze eerste bedrijven is de Bekkerie in Boekend. Het pand van Bakkerij Gielen in Boekend was een dorpsbepalende locatie. In de loop der jaren zijn in het dorp veel voorzieningen weggevallen waaronder de basisschool, de buslijn en vanaf 2005 ook de bakker. Voor het pand is gekeken naar een nieuwe invulling: samen met de Gemeente Venlo, Dichterbij en Proteion streefden we naar een nieuwe bakkerij/lunchroom met behoud van de oude glorie. Ook voor de kleine gemeenschap Boekend is het gewenst dat voorzieningen op peil blijven zodat oudere inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inmiddels bestaat de Bekkerie uit een restaurant, creatief atelier en een bibliotheek. Tevens is het een mooie locatie voor een feest of receptie en uiteraard is er brood en banket te koop.

Alles zit hier onder 1 dak, jong en oud ontmoet elkaar tijdens de inloopmogelijkheden doordat de Bekkerie tevens een “Huis van de Wijk” functie heeft. Tweemaal per week is er een Eetpunt waar dorpsbewoners “met de pot mee” kunnen eten. Er worden thema-bijeenkomsten en spelletjes-middagen georganiseerd en er is een Informatie & Adviespunt; een “loket” waar iedereen terecht kan met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg.


Deelnemers

Deelnemers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid door horeca- en zorgprofessionals en werken in het restaurant, in de keuken of in de bediening. Ook maken zij creatieve werkstukken die in het winkeltje verkocht worden of kunnen ze werkzaamheden doen in de bibliotheek. Verder is sinds juni 2015 ‘Wensauto de Bekkerie’ actief. Deze wordt bestuurd door vrijwilligers en ingezet om minder mobiele bewoners tegen een kleine vergoeding naar bestemmingen zoals de huisarts, dagbesteding, de kerk of familie te brengen.

Door de ideeën en wensen van zorginstellingen, lokale ondernemers, publieke organisaties en de wijkbewoners mee te nemen krijg je niet alleen meer draagvlak maar ook een beter resultaat. Op basis hiervan is Team de Bekkerie gevormd dat ondertussen bestaat uit 14 medewerkers, zo’n 50 deelnemers én maar liefst 50 vrijwilligers. 

 


Wil je meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar info@rendiz.nl