socialimpactbond3
 V.l.n.r.: Pim Mol (Rabobank Foudation), Vivian Kersten (Rendiz) en Hanno Lamers (Gemeente Venlo). 
 
De gemeente Venlo heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rabobank Foundation en Rendiz. De partijen gaan zich gezamenlijk inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Dit gebeurt via een innovatieve financieringsstructuur, waarbij de Rabobank Foundation optreedt als financierder, Rendiz als maatschappelijk ondernemer en de gemeente als leverancier van kandidaten.
 
Met deze publiek-private samenwerking, een zgn. 'social impact bond', investeert een private partij (Rabobank Foundation) in een maatschappelijk probleem. De werkzoekenden die deelnemen aan deze trajecten zijn allen (om diverse redenen) niet in staat gebleken om zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Alleen via intensieve één op één begeleiding kunnen deze kandidaten weer arbeidsfit gemaakt worden.
 
"En precies die passende begeleiding kan Rendiz hen perfect bieden," stelt wethouder Hanno Lamers (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). "Daarnaast biedt Rendiz de mensen ook een werkplek aan, zodat zij direct werkervaring kunnen opdoen. Deze combinatie van activiteiten maakt de aanpak van Rendiz uniek. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op deze manier in Venlo een significante uitstroom uit de uitkering gaan realiseren."
 
De trajectcoaches bij Rendiz gaan een opleiding volgen voor Positieve Gezondheid. Doelstelling is de deelnemers te begeleiden en te onderzoeken op positieve gezondheidsaspecten. Onze verwachting is dat mensen, die een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunnen geven, dit op termijn positief zal bijdragen aan hun fysieke en mentale gezondheid. Aktief zijn in de samenleving is de beste preventie voor mensen.
In overleg met het Instituut voor Positieve Gezondheid worden de deelnemers gemonitord. Deze verbinding tussen arbeid en gezondheid in brede zin maakt deze social impact bond uniek in Nederland. De Provincie Limburg heeft de ambitie om de eerste provincie in Nederland te worden, waarbij positieve gezondheid is ingevoerd.
 
Minder mensen met een uitkering betekent een financieel voordeel voor de gemeente. Dit voordeel wordt, in de vorm van een prestatiebeloning, voor een vastgestelde periode gebruikt om de investering van Rabobank Foundation in de Rendiz-trajecten terug te betalen. De gemeente maakt alleen kosten wanneer er daadwerkelijk een besparing zichtbaar wordt.
 
Ter voorbereiding op deze 'social impact bond'  is een maatschappelijke businesscase opgesteld, waarin voorwaarden en onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Rendiz 30% van de deelnemers duurzaam kan laten uitstromen naar een betaalde baan.
 
 socialimpactbond2socialimpactbond1
 
 
 

Nieuws