Rendiz is opgenomen in het Register van de Code Sociale Ondernemingen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid enCode Sociale Ondernemingen vignet van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code omvat 5 principes die in samenhang laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen.

Rendiz zet zich in om de arbeidsparticipatie te verbeteren voor mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt. Hieronder lees je meer over welke impact we maken, waarom we dit doen en hoe we dit doen.

WHY
Rendiz ziet, benut en ontwikkelt potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creëren we een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en winnen aan waarde. Kortom, alles is gebaseerd op... Waardevol geluk, daar draait het om bij Rendiz. En dat voor iedereen, ongeacht iemands situatie.

Lees hierover meer in Het waardevolle verhaal van Rendiz

Onderdelen die zijn aangemeld
Wij maken impact door op onze eigen locaties mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt dagbesteding, re-integratie en coaching aan te bieden. Doel hiervan is het verbeteren van de arbeidsparticipatie. Onder het overkoepelende merk Rendiz vallen verschillende merken en Rendiz opereert vanuit verschillende juridische entiteiten, zie ook het . Al onze expertises en locaties die onder het overkoepelende merk Rendiz opereren en aan deze impact bijdragen zijn aangemeld voor de Code Sociaal Ondernemingen als Rendiz Groep. Hieronder een overzicht van de aangemelde entiteiten met expertises/locaties.

Rendiz BV (1)

KvK: 14118486

Rendiz Hospitality Holding BV (3)

KvK: 78447593

Entiteit

Merk / toelichting

Entiteit

Merk / toelichting

C3 Living BV

KvK: 64542696

C3 Living

Rendiz Hospitality Horeca BV

KvK: 78454220

De Ringoven, Staatsie 1866 en De Refter

Rendiz Zorg BV

KvK: 12066692

Beej Mooren Naeve, djeanZ en alle zorgtrajecten

Rendiz Hospitality Activiteiten BV

KvK: 78451329

Toffedag en Koken locaties de Zorggroep Bedrijfsrestaurant de Zorggroep

Stichting de Graasj (2)

KvK: 63397285

De Graasj

Rendiz Hospitality Hagerhof BV

KvK: 78452643

Ondersteunend aan Kinderboerderij Hagerhof

   

Rendiz Hospitality Graasj BV

KvK: 78455103

Ondersteunend aan De Graasj

   

Stichting “De Bekkerie”

KvK: 52359417

Koffieschenkerij Genuujerie en De Bekkerie

   

Stichting Hagerhof

KvK: 53890051

Kinderboerderij Hagerhof

Toelichting

  1. Rendiz BV houdt alle aandelen in C3 Living BV en Rendiz Zorg BV. Zij voldoen gezamenlijk aan de principes van de Code.
  2. Stichting de Graasj wordt gezamenlijk bestuurd door Rendiz BV en Stichting PSW en voldoet zelfstandig aan de principes van de Code.
  3. Rendiz Hospitality Holding BV houdt alle aandelen in Rendiz Hospitality Horeca BV, Rendiz Hospitality Activiteiten BV, Rendiz Hospitality Hagerhof BV en Rendiz Hospitality Graasj BV. Stichting “De Bekkerie” en Stichting Hagerhof staan onder dezelfde bestuurlijke aansturing van Rendiz Hospitality Holding BV, tevens hangen de werkzaamheden en personele inzet van deze stichtingen samen met Rendiz Hospitality Holding BV. Zij voldoen gezamenlijk aan de principes van de Code.

Theory of Change
Door onze activiteiten proberen we een positieve verandering te weeg te brengen bij onze doelgroep. De Theory of Change geeft weer hoe we dit doen.

afbeelding4

Stakeholders
Bij Rendiz betrekken we stakeholders actief bij de koers die wij varen. Onze deelnemers betrekken we hierbij middels de dagelijkse gesprekken en tevredenheidsonderzoeken. Onze medewerkers middels de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en persoonlijke gesprekken. En met samenwerkingspartners voeren we jaarlijks evaluatiegesprekken. Lees hierover meer in onze stakeholders analyse en dialoog.

Beloningsbeleid
Rendiz begeeft zich in verschillende branches en daarom belonen wij op verschillende manieren. Onze horecamedewerkers worden beloond conform cao horeca. Voor het overige personeel volgen wij geen cao, maar werken we met een personeelshandboek en salarishuis waar alle arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn vastgelegd. Rendiz houdt zich ruim voldoende aan de WNT.

Omdat wij in verschillende branches werken en daarom ook verschillend belonen zijn onze functies heel divers: van een weekendkracht n de bediening tot medewerkers in de productie, en van een re-integratiecoach voor begeleiding van deelnemers tot het management. Door deze diversiteit staat onze loonfactor op 6,25.

Winstdeling
Minimaal 50% van onze winst wordt hergebruikt binnen het bedrijf.

Cijfers en documenten
Lees hier onze jaarrekening van de Graasj, jaarrekening van Hagerhof en jaarrekening van de Bekkerie.

Lees hier onze jaarstukken van Rendiz, Rendiz Zorg, C3 Panningen, Horecagroep Holding, Horecagroep Horeca, St. Hagerhof, St. Bekkerie en St. Graasj.

Lees hier onze statuten van Rendiz, Rendiz Zorg, C3 Panningen, C3 Rotterdam, Horecagroep, St. Hagerhof (1), St. Hagerhof (2), St. Bekkerie en St. Graasj.