Wij hebben ons aangemeld bij de Code Sociale Ondernemingen en weten 16 december 2021 of wij ons een Social Interprices mogen noemen.

Rendiz zet zich in om de arbeidsparticipatie te verbeteren voor mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt. Hieronder lees je meer over welke impact we maken, waarom we dit doen en hoe we dit doen.

WHY
Rendiz ziet, benut en ontwikkelt potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creƫren we een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en winnen aan waarde. Kortom, alles is gebaseerd op.. Waardevol geluk, daar draait het om bij Rendiz. En dat voor iedereen, ongeacht iemands situatie.

Lees hierover meer in Het waardevolle verhaal van Rendiz

Onderdelen die zijn aangemeld
Wij maken impact door op onze eigen locaties mensen met een inhaalslag op de arbeidsmarkt dagbesteding, re-integratie en coaching aan te bieden. Doel hiervan is het verbeteren van de arbeidsparticipatie. Al onze expertises en locaties die aan deze impact bijdragen zijn aangemeld voor de Code Sociaal Ondernemingen als Rendiz Groep. Hieronder een overzicht van de aangemelde expertises/locaties:

Zie voor onze BV structuur ons organogram

Theory of Change
Door onze activiteiten proberen we een positieve verandering te weeg te brengen bij onze doelgroep. De Theory of Change geeft weer hoe we dit doen.

afbeelding4

Stakeholders
Bij Rendiz betrekken we stakeholders actief bij de koers die wij varen. Onze deelnemers betrekken we hierbij middels de dagelijkse gesprekken en tevredenheidsonderzoeken. Onze medewerkers middels de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en persoonlijke gesprekken. En met samenwerkingspartners voeren we jaarlijks evaluatiegesprekken. Lees hierover meer in onze stakeholders analyse en dialoog.

Beloningsbeleid
Rendiz begeeft zich in verschillende branches en daarom belonen wij op verschillende manieren. Onze horecamedewerkers worden beloond conform cao horeca. Voor het overige personeel volgen wij geen cao, maar werken we met een personeelshandboek en salarishuis waar alle arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn vastgelegd. Rendiz houdt zich ruim voldoende aan de WNT.

Omdat wij in verschillende branches werken en daarom ook verschillend belonen zijn onze functies heel divers: van een weekendkracht n de bediening tot medewerkers in de productie, en van een re-integratiecoach voor begeleiding van deelnemers tot het management. Door deze diversiteit staat onze loonfactor op 6,25.

Winstdeling
Minimaal 50% van onze winst wordt hergebruikt binnen het bedrijf.

Cijfers en documenten
Lees hier onze jaarrekening van 2019. Eind 2021 zijn de jaarrekeningen van 2020 klaar en worden deze op de website gepubliceerd.

Lees hier onze jaarstukken.

Lees hier onze statuten.