Een droom verwezenlijken maakt je gelukkig. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om dromen te vertalen naar concrete acties die leiden tot ontwikkeling. Rendiz is een sociale onderneming die mensen de kans daartoe wil bieden. En dan specifiek mensen waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat ze daar beperkt in zijn. Omdat ze een lichamelijke of psychische belemmering hebben, een ernstige levenservaring hebben meegemaakt of omdat ze bijvoorbeeld geen opleiding hebben afgemaakt. Of omdat ze verslaafd zijn, diep in de schulden zitten of simpelweg door de crisis hun baan zijn verloren. Geluk is een droom voor iedereen!

“If you can dream it, you can do it!”


Ondersteuning bieden bij het nastreven van doelen is mensenwerk. Zorgvuldig handelen met respect voor alle betrokkenen staat hierbij voorop. De medewerkers van Rendiz handelen op basis van vertrouwen en met in acht neming van ieders privacy en veiligheid. Ze coachen, begeleiden, moedigen aan, ondersteunen, zijn een luisterend oor en houden het einddoel in de gaten. Daarbij is een goede waarborging van de werkprocessen en het vastleggen van evaluaties en resultaten van belang. Van elk proces en van elke nieuwe uitdaging kun je leren. Daarom is Rendiz Zorg ISO gecertificeerd voor al haar zorg- en activeringtrajecten conform ISO-9001:2015. 

De kwaliteit van het proces wordt gemonitord. En periodiek wordt er na een evaluatie gewerkt aan het bijstellen van methodieken en het kwaliteitsmanagementsysteem. De klanttevredenheid is de rode draad in het kwaliteitsmanagementsysteem: de coaches/begeleiders van Rendiz hebben periodieke evaluaties met klanten die worden verwerkt in het klantregistratie systeem. Vragen over de tevredenheid zijn opgenomen in de evaluatieformulieren. Daardoor kan er op elk gewenst moment een overzicht worden gemaakt van de klanttevredenheid en de verbeterpunten. Daarnaast beschikt Rendiz over een klachtenprocedure die door klanten ingezet kan worden.

Voor het verbeteren van kwaliteit beperkt Rendiz zich niet alleen tot haar eigen organisatie. Alle betrokken stakeholders worden meegenomen in dat proces. Mensenwerk kun je immers alleen doen in samenwerking met anderen; de klant staat daarin centraal.

Vanzelfsprekend worden de wettelijke regels betreffende privacy en veiligheid nageleefd.

Rendiz, oktober 2017
Peter Broekmans, Vivian Kersten

logo tuv