De kern van Rendiz is samen te vatten in één quote: “If you can dream it, you can do it”. Achter deze zin gaat een methodiek schuil die mensen in staat stelt om hun droom te analyseren: Een droom verwezenlijken maakt je gelukkig. Maar hoe doe je dat?

Het is belangrijk om een concrete vertaling van die droom te maken. Anders gezegd: om gelukkig te worden zullen een aantal zaken onderzocht moeten worden. Je zult doelen moeten formuleren en deze doelen moeten corresponderen met je verlangens en behoeftes. Daarom is het belangrijk om die eerst te onderzoeken en te beschrijven. Op basis daarvan kun je de doelen stellen. Daarbij dienen de doelen realiseerbaar te zijn; dus binnen iemands mogelijkheden te vallen. Elk doel wordt daarna omgezet in actieplannen.

Rendiz Totaaltraject

Tijdens dit hele proces kunnen we ondersteuning bieden op alle levensgebieden. In het "Rendiz Totaaltraject" wordt een combinatie gemaakt tussen individuele coaching, ondersteuning bij bijv. sollicitatie, fysieke uitstraling, fitheid en werkervaring.

Deze ondersteuning kan verschillende vormen hebben: Voor de een is het hebben van een mogelijkheid om dagritme op te bouwen al een goede start; terwijl voor de ander van belang is om terug te kijken op het leven om van daaruit te leren en volgende stappen te zetten. Onze trajectbegeleiders zijn van beide markten thuis: zij ondersteunen in het formuleren van de ondersteuningsvragen en het daaropvolgende stappenplan. Dit kan door middel van persoonlijke begeleiding/coaching en/of het bieden van een werkervarings- of dagbestedingsplek.


Wil je meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar info@rendiz.nl 

 
logo tuv